TEAM

Ms. Meher

Licensee

Abhishek Pant

Video team

Amol Ajgaonkar

Graphic Design

Camilo Rodrigues

IT

Chandrashekar Kusunoor

Registration desk

Crishnaa Verencar

Photography

Dattaprasad Shetkar

Organiser

Harshal Parsana

Design

Jervis Pereira

Compering

Manmesh Kerkar

Graphic Design

Neha Prabhu

Quality

Om Prabhugaonkar

Stage Design

Piyush Prajapati

Website

Renuka Naik

Coordination

Reshmi Mandrekar

Graphic Design

Rina Barreto

Compering

Sangramsinh Gaikwad

Video

Shambhavi Deshpande

social media

Swapnil Fadte

IT

Ankita

Imtiaz Khan

Nanddeep

Mandar

Zhen Paintal

Dr Ashwin

Purvi

Jaspal

Adhisha Mayuresh Pai Angle

Poonit Kerkar